Kresby, jak má "nový" Antonínek vypadat (červenec 2006)

Věnovat se detailně a do všech podrobností úpravám "Antonínka" by bylo určitě potřebné, už proto, že jde o unikátní historické místo našeho regionu, se kterým jsou navíc spojena srdce mnoha lidí. Protože jsem ale až příliš vzdálen on tohoto místa, přináším tady nyní alespoň ty nejzákladnější informace. Jde o informace, které vyvěsili při poutích na nástěnku příznivci změn tohoto poutního místa. Stačilo ale stát chvíli u nástěnky a poslouchat lidi, a hned mi bylo jasné, že názory na změny jsou velmi různorodé. Pokusím se někdy k tomuto tématu vrátit.

Stejně tak bych chtěl někdy udělat povídání s těmi, na jejichž bedrech starost o toto poutní místo leží a kteří o něm rozhodují. Upřímně řečeno, dodnes nemám úplně jasno v tom, jaký systém správy nad tímto místem panuje a kdo všechno má v rukou moc i odpovědnost za "náš Antonínek".

RB