Noviny o změnách na Antonínku

Poutní místo čeká proměna

Velké změny čeká poutní místo na Blatnické hoře. Do dvou let by se zde mše svaté neměly v sezóně slavit před kaplí, jak tomu bylo doposud zvykem, ale v prostoru vlevo od kostela.

„Ke změnám dojde ryze z praktických důvodů. Pro poutníky chceme tímto způsobem zabezpečit až tři sta míst k sezení. Nemalou roli hraje také skutečnost, že pódium, které jsme museli každoročně před sezónou montovat, mělo malou kapacitu, takže se na něj nevešli ani všichni koncelebranti, akolyté a ministranti,“ zdůvodnil plánované proměny poutního místa správce farnosti v Blatnici pod Svatým Antonínkem P. Zdeněk Stodůlka.

„Polní oltář bude postaven čelem k lidu, aby vyhovoval podmínkám dnešní doby. Počítá se také s opravou studánky a s vybudováním parkovitě pro běžné parkování aut a autobusů. Doplnit by se měla zeleň a zviditelnit dominanta kaple svatého Antonína,“ upřesnil předseda Matice svatoantonínské Oldřich Graubner.

Nový, zastřešený amfiteátr bude sloužit nejen ke slavení mší svatých, ale také k pořádání kulturně duchovních programů. Lavičky k sezení budou pevně zabudovány v zemi. Mezi návrhy zaznělo, že by mohly být vykáceny některé stromy, aby byla kaple zdaleka vidět jak v hodonínském, tak i v uherskohradišťském okrese.

„Podle historických snímků byla kaple svatého Antonína Paduánského vždy dominantou krajiny. Nyní je ukryta v zeleni a ztrácí původní funkci. Důležitost tohoto místa nesahá jen k Ostrožské Lhotě a Blatnici, ale mnohem dál,“ uvedla zastánkyně odkrytí kaple studentka pátého ročníku zahradní a krajinářské architektury v Lednici Lenka Kulišťáková.

Podle jejího mínění by šlo o nenásilný přechod, kdy by se vše dělalo v několika etapách. Stromy, které již dnes usychají by se prostě neobnovovaly. Mezitím by vzrostly dřeviny vysázené v okolí amfiteátru. S likvidací stromů příliš nesouhlasila architektka Soňa Zálešáková.

„K jakýmkoliv úpravám musíme přistupovat s maximálním citem. Jde totiž o velmi půvabné místo, takže budou nejlepší co nejmenší zásahy. Rozhodně nesmí stavba konkurovat kapli, která musí zůstat dominantní,“ upozornila architektka.

Stavební úpravy si vyžádají značné finanční náklady. Farnost se proto snaží získat část finančních zdrojů z fondů Evropské unie. Zároveň jsou lidé vyzýváni o podporu při sbírkách. Do mnoha farností už byly rozeslány složenky s průvodním dopisem, který informuje, nač budou darované peníze využity.

„Je nám jasné, že je velmi důležitá také duchovní podpora. Z toho důvodu již v Blatnici a dalších obcích putují sošky svatého Antonína. Socha světce je každý den v jedné rodině. Věřící se u ní scházejí k modlitbám za zdar díla,“ připomněl P. Stodůlka.

Lenka Fojtíková