...podívejte se prosím

Před osmi lety, těsně před Vánocemi, jsem přišel o jedno dlouholetého kamaráda, kolegu Zdenka Petiru.
Zahynul spolu s přezkušovaným žákem, rovněž velmi zkušeným pilotem Tondou Fibicherem z vládní letky. Měl to být jen desetiminutový let-formalita.
Jak to přesně bylo se už dnes nedozvíme. Po vzletu jim vysadil motor a když se chtěli zatáčkou vrátit nad letiště, spadli do vývrtky........

Letecký instruktor, zkušební pilot, akrobat, letecký mechanik, odborník, ale především kamarád, chlap a člověk se srdcem na správném místě.
Jeho letecké a profesní umění zasluhovalo obdiv a jeho předvedení letecké akrobacie bralo přihlížejícím dech.

23.prosince 1997, den před Štědrým dnem, se s ním na kopec nad Luhačovicemi přišlo rozloučit tisíc lidí. Měsíc před padesátinami.
Hodně to tehdy s námi otřáslo.

Vždy na Vánoce tam jezdím zapálit svíčku, postát a tiše zavzpomínat na společné zážitky jak na zemi, tak i ve vzduchu.

...Pan Minks je ten uprostřed s šavlí....

Dolňácko

Dva záběry z letošního podzimu, ranní mlha na Modré, barva vína

Zimní vinohrady

Jaro na Modré

Pan Vozár z Vlčnova (vlevo), nejstarší žijící král, králem byl ve čtyřicátých letech minulého století

Paní Minksová z Velké nad Veličkou, záběr byl zhotoven letos ve Strážnici během červnových folklorních slavností. Paní Minksovou, jinak maminku primáše Mirka Minkse, jsme tam mohli vidět a potkat v roli průvodkyně ve skanzenu ve starém vodním mlýně.

Na stavění hodové májky v Ostrožské Nové Vsi jsme mohli vidět hudeckou muziku, Karla Zykmunda a Juru Moravce.

Pan Tesař z Vracova, který už brzy oslaví své 80.narozeniny. Je členem vracovského folklorního kroužku. Celý život aktivně sportujea ještě i dnes uplave v pohodě 700 metrů...

... Pan rídíci Okénka, kterého snad ani není třeba představovat - velmi si ho vážím

... Můj dobrý známý a kamarád, Karel Bureš z Modré u Velehradu - špička mezi místními vinaři. Jezdívám k němu na vínko už řadu let a vždy se těším na obřad ochutnávky vzorků, kterou žádný vinař nikdy neodbude. Na svém snímku jsem ho právě zastihl při jarním postřiku v jeho vinohradu.

... Děda Jahoda z Maršova, fotil jsem ho na Štědrý den v roce 2002, dnes už bohužel nežije

... z Horňácka

... Sběratel verbuňků a  kamarád Jara Grufík z  Milotic

...Pěvci z Ostrožské Lhoty letos v červnu na zámku v Milovicích.

..To je můj malý příspěvek do galerie vinařů. Šohaji, pravda už trochu v letech, ale nic jim to nebere chuti do života - Vlčnovjani , pěvci folkloristi. Jinak, především - velmi dobří přátelé. Ten co leje, je pan Leman, ten co drží skleničku je pan Králíček. Ten má za sebou velmi těžký život a přes to je vždy plný pohody a s úsměvem. Pan Leman bydlí v Uherském Brodě, ale ve Vlčnově má své kořeny a taky bůdu a vinohrad.

...Pan Leman osobně

... S panem Králíčkem je další vinař, Beďa Šmít , který pochází z Tučap, ale bydlí v Kunovicích. V Tučapech má domek a vinohrádek. Taky folklorista z kunovských pěvců.
Mezi mé koníčky patří mimo jiné letiště,letadla,lidi kteří se motají kolem nich - řekl bych, že to ani není koníček, jako spíš celoživotní kůň. Řadu let jsem pracoval jako letecký mechanik a rád mezi tyto kolegy zajdu, a jsem s nimi moc rád. Vždy si někaký čas vyšetřím.

Mnozí už odešli do leteckého nebe, další dožívají na zaslouženém odpočinku, mnozí už nikdy nepřistáli. Jiní jsou rozprchnutí po Africe a jiných kontimentech.

Jsou to lidé, kteří kdysi tím, co uměli, šířili slávu naší republiky po celém světě.Ti šťastnější v tom pokračují i dnes. Zapálení pro věc, machři ve svých profesích,práce jim zároveň byla a je i koníčkem.

Rád bych některé z nich představil:

Ivan Kubíček (vlevo nahoře)
Letos měl 60 let. Původem z Uherského Brodu. Skoro dvoumetrový obr s ohromnou silou, hromotluckou postavou, ale s letadlem zacházel něžně, jak s nádhernou ženou. Jeho strýc padl nad Německem v anglickém bombardéru a je uveden v Uh.Brodě na pamětní desce. Kvůli tomu měl za minulého režimu Kuba nemalé potíže.
Ivan, profesí letecký mechanik, pak pilot na servisu v Letu, mnoho let náčelník aeroklubu v Kunovicích. Jako letecký instruktor vychoval řadu dnes profesionálně létajících pilotů. Přelétaval Delfíny a L 39 Albatrosy z Vodochod do Iráku a jiných afrických států. Jeho vypiplaná přistání byla vždy jako do peří.
Dnes, po předčasném "uzemnění" ze zdravotních důvodů užívá důchodu a kolegové si jej dobírají, že je živým invetářem aeroklubu. V jeho letovém zápisníku jsou tisíce nalétaných hodin a desítky typů letadel.


Zdeněk Svoboda (vpravo dole)
Bydlí v Sadech a zároveň přechodně v leteckém muzeu v Kunovicích. To svého času založili dva již dnes nežijící pánové, Alois Hráček -  zakladatel poválečného parašutismu v Kunovicích - a Jura Marek, mechanik se zlatýma rukama, odešel velmi předčasně do leteckého nebe. Jeho život ukončila ta nejtěžší choroba. O těchto dvou zakladatelích ještě dnes kolují v odborných a zasvěcených kruzích různé úsměvné historky.
S obrovským úsilím Zdeněk, tento letecký nadšenec, udržuje exponáty v leteckém muzeu v Kunovicích. Na úkor svého volného času - soboty, neděle,svátky a  ve velké míře i za své finanční prostředky svádí nekonečný a nerovný boj o záchranu letitých létajících strojů. Počasí, slunce,déšť, zima páchají velké škody a jsou nepřemožitelnými protovníky. Dnes je na tom alespoň trochu líp,když mu některé eroplány pomohlo zrestaurovat učňovské středisko leteckých mechaniků v Leteckých závodech Kunovice..

Na fotografii "tři kamarádi" (vlevo dole)
Ten vpravo v kloboučku je pilot Karel Hrňa, už mezi námi není. Prohrál boj s těžkou nemocí asi za půl roku po zhotovení tohoto záběru. Mysleli jsme,že má už to nejhorší za sebou. Plachtař, vlekař a skvělý chlap.

Ti, kteří šířili slávu Letu, je další z mého archivu. (vpravo nahoře)
Záběr je z plachtařských závodů v roce 2003 v Kunovicích a zárověň se uskutečnil slet Čmeláků Z 37 u příležitosti 40.let od jeho prvního vzletu. Je na něm skupinka lidí, kteří na tom měli nemalou zásluhu. Druhý zprava je zalétávač, dnes důchodce Franta Srnec, který jej zalétl. Třetí zleva je ing.Píštěk Csc, který dnes vyučuje stavbu letadel na ČVÚT a taky spoluautor velmi úspěšného a právě zalétávaného prototypu čtyřmístného letounu, nového a dost nadčasového.
Doufám, že bude úspěšný, tak jako ta letadla, která tito páni stvořili.Především slavnou L 410.
Chtěl bych ještě dodat, že když pan Srnec dělal letovou předváděčku pro nějakou delegaci, tak i staří flígři nechávali práce a šli se podívat. Dokonalá pilotáž na ostří nože, dalo by se nazvat: Hra se smrtí. Dostal z mašiny vše, co uměla. Přitom bezpečně, elegantně, žádný dřevorubec, ale baletní mistr.

Mizející generace. Toto jsou tři babičky z naší uličky v Kunovicích.

Z leva paní Grebeníčková -pracovala v JZD. Vychovala 4 děti.
Uprostřed paní Mášová, pracovala taky v JZD, má dvě děti.
Vpravo paní Halámková.Ta pochází z Mikulova a za svobodna se jmenovala Vondrackova, její rodina byla po válce odsunuta do Německa. Vychovala dvě děti. Jejímu odsunu tenkrát zabránilo to, že si ji vzal jeden mladý partizán. Neměla tu lehký život. Navíc, po celý život měla těžkou oční vadu. Byla už skoro slepá, měla 16 dioptrií a rozeznávala jen obrysy. Nedávno se podrobila operaci očí a má jen 3 dioptrie!
Dnes jsou už všechny tři vdovy.

Vyfotil jsem je jednou večer, když jsem projížděl náhodně autem, zrovna se vyhřívaly na večerním sluníčku.

Fotografie dvou Janů. Byla pořízena v Čejči u jednoho vinného sklípku při oslavě mých narozenin.

Jan vpravo je můj bratr, Jan vlevo je to člověk s moc šikovnýma rukama, který doslova postavil na nohy a  "rozchodil" spoustu lidí, někteří už byli třeba i v invalidním důchodu po různých nemocech a úrazech páteře. Vrátil je tak zase do normálního života. Pochází z Hluku a jeho otec byl kdysi primářem na ženském oddělení ve Znojmě. Odborník, hluboce lidský, kamarádský, prostě rovný chlap - neurochirurg Jan Kremr z Uherského Hradiště. V dubnu jsem byl na operaci i  já, a  právě Honza má svůj velký podíl na tom, že dopadla dobře.

...Zpěvačka z Horňácka

... Na pouti

... Na Šumavě jsem se byl podívat na skleněný oltář v kostele v Dobré Vodě u Hartmanic.Ten kostel z 13.století vybydlela lidová armáda.

... Jedna fotka ze Šumavy - Hamerský potok

... a ještě jednou Hamerský potok

...Stodoly v Hrubé Vrbce