Slovácko - Hodová tradice v Ostrožské Lhotě zraje s léty

Hodová tradice v Ostrožské Lhotě zraje s léty (25.07.2005)


Zatímco v řadě obcí regionu mají stále větší potíže se sháněním krojovaných tanečníků, v Ostrožské Lhotě se v hodovém průvodu o tomto víkendu objevilo osmadvacet párů. „Je pravdou, že v naší obci se k této tradici hlásí stále více mladých lidí. Loni jsme měli jen o čtyři páry míň. Takový zájem nás pochopitelně těší,“ řekl Petr Radoch, jeden z hlavních organizátorů hodových slavností.

Rolí stárků se letos ujali Tomáš Kapinus, Alena Miklíčková, Marek Miklíček a Michaela Čápková. Oslavy začaly už v pátek hodovou zábavou v místním kulturním zařízení. V sobotu prošel obcí průvod krojované chasy, která pozvala lidi z obce k oslavám. Večer se všichni společně bavili na hodové zábavě se Čmeláky a Burčáky. ,Naplno‘ se ale hodovalo, jak jinak - v neděli.
Slavnost zahá -jila mše v místním kos tele, chvíli po poledni vyrazila chasa pro stárky a právo.

Pro hodaře pak byl na hřišti připraven program s písněmi a tanci hodové chasy. Oslavy v závěru uzavřela večerní hodová zábava.
Spolupořadatelem letošních hodů byl i místní slovácký krúžek Háječek. Soubor letos oslaví významné jubileum - 20. výročí od svého vzniku.
Začal se formovat po hodech s právem v roce 1985, kdy řada mladých lidí převážně z hodové chasy pro padla slováckému folkloru. Skupina nadšenců se rozhodla pokračovat v nácviku lidových písní a tanců svého regionu a udržovat lidové tradice. „Elán jim vydržel až doposud, i když se mnozí v krúžku za tu dobu vystřídali. Počet členů za dobu existence souboru je možné počítat snad na stovky,“ podotkl Petr Radoch.

Autor: Oleg Kapinus - Slovácko