Noviny: Brání památkáři úpravám na Antonínku? (prosinec 2005)

Budoucnost Poutního místa, která zajímá jistě množství lidí, není zatím jasná. Přečtěte si zatím poslední článek, který vyšel na toto téma v okresních novinách:


Dobrý den s kurýrem: Památkáři brání věřícím zvelebit poutní místo (prosinec 2005)

BLATNICE P. SV. ANT. - Nový oltář, natočený čelem k věřícím, a nové betonové lavičky až pro pět stovek převážně starších lidí chce vytvořit na poutním místě, na svatém Antonínku, římskokatolická farnost společně s blatnickou radnicí. Proti výstavbě se ovšem stavějí památkáři z veselského městského úřadu, kteří poukazují na to, že kaple je kulturní památkou, a stavební zásah proto není vhodný.

„Je pravda, že na Antonínku již jeden oltář je, ovšem určitě bych byla pro zamýšlenou změnu. Hlavně by tam však měly vzniknout lavičky. Při poutích totiž na kázání chodí hodně starších či zdravotně handicapovaných lidí, kterým stání během obřadu již dělá potíže,“ tvrdí Zdena Křápková z Blatnice.

Podobně na situaci nahlíží i starostka nedaleké Blatničky Jarmila Hrušková. „Svatý Antonínek má význam nejen poutní, ale i historický. Chceme proto toto místo zvelebit tak, aby se stalo důležitým důkazem slováckého dědictví,“ vysvětlila Hrušková. Proti se však staví odbor regionálních správ veselské radnice, který celou záležitost podle všeho špatně pochopil a zamítl. To se farnosti ani představitelům obcí nelíbilo, a tak podali proti rozhodnutí odvolání ke krajskému úřadu do Brna.

„Řízení na Městském úřadě ve Veselí nad Moravou bylo vedeno s odkazem na skutečnost, že kaple svatého Antonína Paduánského je kulturní památkou. Předmětem žádosti však byly úpravy prostoru v okolí kaple, který je v rozhodnutí definován jako urbanisticko-architektonický krajinný areál poutního místa s nadregionálním významem. Nejedná se ale o památkově chráněné území, ani o ochranné pásmo,“ sdělila tisková mluvčí Jihomoravského krajského úřadu Simona Svitáková.

„Krajský úřad proto po přezkoumání napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že je třeba původní verdikt zrušit a věc vrátit k novému projednání,“ dodala mluvčí.

Chtěli jsme požádat o vyjádření i zainteresovaný odbor veselské radnice. Zde jsme však nepochodili. Zaměstnanci odboru regionálních správ se k záležitosti nemohli vyjádřit, neboť oficiální informace prý může podávat pouze jejich vedoucí Zdeněk Gerstberger, ten však dlouhodobě nezvedá telefony ani mobil. Na svatém Antonínku jsou v současné době při mších nachystány lavičky asi pro stovku věřících, což je však strašně málo. Na kázání se totiž obvykle schází více než tisíc účastníků. Na hlavní mši se pak jejich počet blíží až čtyřem tisícům. Mnozí z nich jsou přitom již v penzijním věku. Věřícími je tak projekt považován za prioritu, a to i přes finanční náročnost.

„Na projekt se samozřejmě pokusíme získat nějaké dotace. Doufáme však, že nám pomohou i občané, kterým není lhostejná tato dominanta okolí,“ tvrdí blatnický páter Zdeněk Stodůlka.

Autor: zde