V Ostrožské Lhotě opraví památkový dům

V Ostrožské Lhotě opraví památkový dům (30.06.2005)

Mikroregion Ostrožsko se činí. Podařilo se mu získat peníze na rekonstrukci historické budovy v obci Ostrožská Lhota. Úpravou jejího interiéru má vzniknout jednak prostor pro umístění výstavní síně folkloru a lidových tradic, tak i zázemí pro tamní folklorní soubor Háječek.

„Vznikem domu lidových tradic, který ponese totožné označení jako folklorní soubor, tedy Háječek, dojde k posílení místní folklorní tradice a kulturní historie v Ostrožské Lhotě založené na dodržování starých zvyků,“ objasnila manažerka mikroregionu Ostrožsko Jana Bujáková a doplnila, že cílem projektu je především předat tradice tvorby lidového tance dalším generacím. At r aktivi t a domu lidových tradic má být podpořena vybudováním výstavní síně tradic přímo v jeho prostorách. O provozování domu by se měl postarat zmiňovaný folklorní soubor Háječek spolu s obcí Ostrožská Lhota. Tento projekt má být počátečním v mezinárodní spolupráci mikroregionů. „Krúžek Háječek by měl vystoupit na akcích pořádaných folklorním a divadelním souborem Omšenie ze stejnojmenné obce, která je součástí regionálního sdružení Teplička v sousedním Trenčínském kraji. Jejich společné akce by mohly být příslibem do budoucnosti,“ upozornila Bujáková na jeden z výsledků plánované spolupráce mezi příhraničními oblastmi v Čechách a na Slovensku.

„Práce na rekonstrukci domku by měly být zahájeny v průběhu července a jejich dokončení je plánováno na konec letošního roku. K samotnému otevření domku by mohlo dojít příští rok v červnu,“ prozradil starosta Ostrožské Lhoty Antonín Jelének. Celkové náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny bezmála na milion čtyři sta tisíc korun. Milionem sto deseti tisíci korunami zčásti přispěje na projekt Evropský fond pro regionální rozvoj a dílem státní rozpočet. Obec Ostrožská Lhota do projektu vloží zhruba 277 tisíc korun.

Z historie domu vyplývá, že byl postaven v letech 1832 až 1833, tehdy s ještě doškovou střechou, a patřil rodině Bočkově. Jeden z potomků rodu, Jaroslav Boček, který zemřel v roce 2003 a je označován za historicky nejlepšího sportovce Ostrožské Lhoty, prodal dům obci právě za účelem jeho úpravy na památkový dům. »K samotnému otevření domku by mohlo dojít příští rok v červnu,«
říká Antonín Jelének, starosta Ostrožské Lhoty


Autor: Pavel Bohun, Slovácko