Životopis S. Karáska


Narodil jsem se 18. října 1942 v Praze. Od roku jsem 1956 studoval na Střední zahradnické škole v Děčíně, poté na Střední zemědělské technické škole v Mělníce, kde jsem maturoval v roce 1961.

Roku 1963 jsem pracoval v dolech na Kladně.

V letech 1964 – 68 jsem studoval na Komenského bohoslovecké fakultě v Praze.

V roce 1968 jsem se stal farářem ve Hvozdnici u Davle, v roce 1970 jsem byl na nátlak státních orgánů přeložen do Nového Města pod Smrkem.

V roce 1971 mi byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské služby.

Od roku 1972 do roku 1976 jsem působil jako kastelán na hradu Houska.

V roce 1974 jsem vystoupil na Prvním festivalu druhé kultury v Postupicích u Benešova a o dva roky později na Druhém festivalu československé druhé kultury v Bojanovicích.

V březnu 1976 jsem byl za zpívání svých písní zatčen a v procesu se skupinou The Plastic People of the Universe odsouzen k osmi měsícům odnětí svobody.

Od roku 1977 jsem bydlel v Praze a patřil k prvním signatářům Charty 77. Živil jsem se převážně jako myč oken.

V roce 1977 jsem vystoupil na Třetím hudebním festivalu československé druhé kultury na chalupě Václava Havla v Hrádečku u Trutnova.

Roku 1980 jsem odešel s manželkou a třemi dětmi do Rakouska a brzy se usadil ve Švýcarsku, kde jsem v letech 1981 – 85 působil jako farář v obci Bonstetten u Curychu, v letech 1985 – 97 jako farář na curyšském předměstí Höngg.

Od listopadu 1989 jsem často pobýval v Čechách: kázal na různých místech republiky (mj. v pražské Betlémské kapli), vystupoval jako zpěvák (též se skupinou Oboroh v řadě věznic) a působil jako studentský duchovní na ČVUT.

V letech 1997 – 2002 jsem byl farářem v pražském evangelickém kostele u Salvátora.

V roce 2002 jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V listopadu 2004 jsem byl jmenován do funkce zmocněnce vlády ČR pro lidská práva.

Zdroj: http://www.karaskovo.cz

A ještě jeho životpis podle ČTK:

KARÁSEK, Svatopluk                       ČR
  * 18.10.1942, Praha

  studium na Střední zahradnické škole v Děčíně, 1956-1958 
   (vyloučen); 1959 (opět přijat); 1960 (znovu vyloučen)
  s V. Brabencem založil v Mělníce divadlo malých forem, 1960
  maturita na Střední zemědělské technické škole v Mělníce,
   obor zahranicko-vinařský, 1961
  pracovník kladenských dolů, 1963
  studium na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze,
   1964-1968 
  vojenská služba, 1966-1967

duchovní Českobratrské církve evangelické, 1968

  farář ve Hvozdnici u Prahy, 1968-1970
  po intervenci státních orgánů přeložen jako farář do Nového 
   Města pod Smrkem, 1970
  ztráta státního souhlasu s výkonem duchovní služby, 1971
  kastelán na hradě Houska, 1972-1976
  při soudním procesu se skupinou The Plastic People of the Universe
   půl roku ve vyšetřovací vazbě, 1976
  podpis Charty 77, 1977
  umývač oken, 1977-1980
  na nátlak státních orgánů emigrace, 1980
  krátký pobyt v Rakousku, 1980
  přesídlení do Švýcarska, 1981-1989
  farář v Bonstettenu u Curychu, 1981-1985
  farář v Curychu, 1985-1989
  návrat do Československa, 1989
  studenstký duchovní na Českém vysokém učení technickém s
   působištěm v Betlémské kapli, Praha, 1992-1997
  farář v kostele U Salvátora, Praha, 1997-2002
  člen Rady České televize, 25.5.2001-31.10.2001 (rezignoval)

člen Poslanecké sněmovny (zvolený jako nezávislý na kandidátce 
  Koalice), 15.6.2002 - 

  člen výboru pro obranu a bezpečnost PS, 16.7.2002-26.6.2003

člen výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PS, 16.7.2002 -

místopředseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PS, 
  16.7.2002-

  člen stálé komise pro kontrolu použití operativní techniky 
   Policie ČR 
  člen stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného
   zpravodajství, 10.12.2002 -

člen stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu 
  zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé StB, 4.3.2003-

  člen vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky 
   se společností Diag Human, 26.6.2003-březen 2005

člen US-DEU, březen 2004 -

místopředseda US-DEU, 27.6.2004 -

zmocněnec vlády ČR pro lidská práva, 3.11.2004 - 

předseda Rady vlády ČR pro lidská práva, 2004-

první místopředseda Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, 
  2004-
 

Rodina:
  ženatý; první žena Stanislava v roce 1997 zemřela, od února 1999 žena
Pavla 
  má tři děti z prvního manželstí 
  dceru (*2000) z druhého manželství
  v květnu 2005 adpotoval třináctiměsíční Markétu (MfDnes/16.5.2005)

  bratr fotograf Oldřich Karásek (*1939)

Dílo:
Evangelický kazatel. Hudebník a písničkář.
Do povědomí posluchačů alternativní hudební scény vstoupil jako
  undergroundový písničkář a hudebník. Jeho texty, psané vesměs
  na hudbu amerických spirituálů a gospelů, postihovaly expresivní
  formou paralely mezi biblickým poselstvím a mentalitou dnešního 
  člověka, usilovaly o apelativní zpřítomnění evangelické zvěsti a 
  bezprostřední oslovení často provokativním, brutálně názorným 
  pojmenováním.
Knihy mj.:
  Staré věci (básně, samizdat, 1972)
  Protestor znamená vyznávám (básně, 1993)
  Víno tvé výborné (rozhovory, 1998)
  V nebi je trůn (1999)
  Boží trouba (sbírka kázání, 2000)
Příspěvky do samizdatových sborníků Pohledy 1 (1976) a Nějakej
  vodnatelnej papírovej človek (1977)
Zvukové nosiče mj.:
  Say No to the Devil (Švédsko, 1979)
  Řek´s už ďáblovi ne? (1993)
  Nebeská kavárna (1993)
  Řekni ďáblovi ne (výběr, 1998)
  Svatopluk Karásek & Pozdravpámbů (1999)

Ostatní:
=====
  31.10.2001 - Rada ČT deseti hlasy z patnácti zvolila Jiřího 
Balvína generálním ředitelem ČT. Volba se měla podle původních 
plánů uskutečnit až 7.11.2001, po Balvínově zvolení odstoupil 
člen rady Svatopluk Karásek.

  18.2.2003 - Nejvyšší soud zrušil 26 let staré rozsudky nad čtveřicí
rockových hudebníků kapel The Plastic People of the Universe a DG 307.
Komunistická justice poslala na podzim 1976 umělce za výtržnictví do
vězení v délce od osmi do 18 měsíců. Dřívější proces byl v rozporu se
zákonem, nebyli vyslechnuti všichni svědci obhajoby, odůvodnil zrušení
rozsudků soudce Nejvyššího soudu František Hrabec. O zrušení rozsudku
požádal Nejvyšší soud ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Státní
zástupce pro Prahu- západ bude muset znovu posoudit, zda v případu opět
vznese obžalobu či nikoli. Tento postup Nejvyšší soud zvolil proto, že
nemohl posoudit, zda se umělci výtržnictví skutečně dopustili. V původním
procesu totiž nebyly provedeny všechny důkazy nebo byly provedeny špatně.
V případu figurují Svatopluk Karásek, Ivan Jirous, Vratislav Brabenec a
Pavel Zajíček.

  23.5.2003 - Svatopluk Karásek řídil auto pod vlivem alkoholu. Podle
deníku Blesk ho 22. března časně ráno v Modřanské ulici v Praze 4
zadržela
policejní hlídka poté, co projel křižovatkou na červenou. Neměl navíc
rozsvícená
světla a svou jízdou údajně ohrožoval ostatní řidiče. "Podle našich údajů
měl
pan Karásek v krvi 1,41 promile alkoholu," řekl listu ředitel odboru
dopravněsprávních agend Josef Mihalík. Karásek se rozhodl nevyužít
poslanecké imunity.
  -7.6.2003 - Podle rozhodnutí pražského magistrátu Karásek nebude 
smět rok řídit auto a zaplatí pokutu 10.000 korun. 

  27.6.2004 - Na republikovám shromáždění unie Karásek kandidoval na
předsedu strany. Ve druhém kole voleb získal 75 hlasů ze 189, vítězný
Pavel Němec dostal 102 hlasů. Karásek byl poté zvolen řadovým
místopředsedou.

  17.11.2004 - Zveřejněno prohlášení, jehož autoři požadují řádné
zpřístupnění všech archivů ministerstev vnitra a obrany i někdejší KSČ z
doby nesvobody. Pod textem jsou podepsáni bývalá studentská aktivistka z
roku 1989 Monika Pajerová, zmocněnec Rady vlády pro lidská práva
Svatopluk Karásek a historik Pavel Žáček.